Denny's

11099 Northwest Fwy
Houston, TX 77092
(713) 263-0744